Data

Zebrania z rodzicami

13 września 2018

Zebrania z rodzicami

8 listopada 2018

Zebrania z rodzicami

10 stycznia 2019

Zebrania z rodzicami dla klas III

wywiadówka dla klas I i II

21 marca 2019