Wysokość wpłaty na RR w roku 2018/2019 wynosi 50 zł.