Główny Księgowy Szkoły: mgr Agata Stanisławska

Pracownik administracji: mgr Paweł Nowak

tel: 412513970