KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018

Rada pedagogiczna zatwierdzająca

6 września 2018

Zebrania z rodzicami

13 września 2018

Zebrania z rodzicami

8 listopad 2018

 

Poinformowanie  uczniów i rodziców
o  przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenie
z zachowania

 

Zgodnie z WZO

Zimowa przerwa świąteczna 24 grudnia 2018 - 1 stycznia 2019

Ostateczny termin wystawiania ocen

4 stycznia 2019

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

7 stycznia 2019

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

9 stycznia 2019

Zebrania z rodzicami

10 stycznia 2019

14 stycznia - 25 stycznia 2018 ferie zimowe

Poinformowanie  uczniów klas III o  przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenie z zachowania

 

Zgodnie z WZO

Zebrania z rodzicami dla klas III

wywiadówka dla klas I i II

21 marca 2019

 

Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019

 

 

Ostateczny termin wystawienia ocen dla klas III

 

Zgodnie z WZO

 

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

Składanie podań o egzaminy sprawdzające, klasyfikacyjne, poprawkowe lub o podwyższenie ocen ze sprawowania

(klasy III)

 

15 kwietnia 2019

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji klas III

17 kwietnia 2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III

26 kwietnia 2019

Poinformowanie uczniów i rodziców
o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych
i ocenach z zachowania

Zgodnie z WZO

Ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych
i ocen z zachowania

Zgodnie z WZO

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej dla klas I i II

 

13 czerwca 2019

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

17 czerwiec 2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

19 czerwca 2019

 

 

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

1.     2 listopada                          dzień zaduszny

2.     2 maja 2019                       święto flagi

3.     6 maja 2019                                   matura

4.     7 maja 2019                                   matura

5.     8 maja 2019                                   matura

6.     16 maja 2019                    matura

7.     17 maja 2019                    matura

8.     21 czerwca 2019              piątek po Bożym Ciele*

9.     29 kwietnia 2019

10.                       30 kwietnia 2019 

 

*Może się zmienić