Plan lekcji - 2A

  

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0.

 Informatyka gr2

J. niemiecki AJŁ gr2

-

 Informatyka gr1

 -

1.

Matematyka

Matematyka

Wych-fiz Dz1 JM

Wych-fiz Chł PL

Informatyka gr1

Wych fiz Dz2 PL

J. angielski RB

J. angielski ES

2.

Matematyka

Religia

Fizyka

J. niemiecki AJŁ gr1

J. rosyjski

Fizyka

3.

J. polski

J. Niemiecki AJŁ gr1

J. rosyjski

Matematyka

Historia i społ

Matematyka

4.

J. polski

J. angielski RB

J. angielski ES

Matematyka

Matematyka

J. polski

5.

Wych-fiz Dz1 JM

Wych-fiz Chł PL

J. angielski RB

J. angielski ES

J. polski

Matematyka

J. polski

6.

Historia i społ.

Fizyka

J. angielski RB

J. angielski ES

GDDW

Religia

7.

 Informatyka gr1

Wych-fiz dz2 PL

 Informatyka gr2

 J. niemiecki AJŁ gr2

 Fizyka

 

8.

Wych-fiz dz2 PL 

Informatyka gr2 

 

 Wych-fiz Dz1 JM

Wych-fiz chł PL