25 września 2019 roku uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie. Powitani przez dyrektora szkoły Pana Pawła Buryło, na sztandar szkoły uroczyście przyrzekli, że będą sumienni, pracowici, koleżeńscy i dla wszystkich będą świecić przykładem. W ten sposób stali się pełnoprawnymi uczniami naszego liceum.

      

 Po części oficjalnej Koło Teatralne „Kwiat Wiśni” prowadzone przez Panią Magdalenę Wiśniewską – Ciaś przedstawiło krótki skecz pt. „Filozofom się nawet nie śniło”. Głównymi bohaterami skeczu okazali się… nauczyciele naszego liceum, odgrywani oczywiście przez uczniów. Prezentowana scenka wywołała wiele uśmiechu na uczniowskich i profesorskich twarzach, a występ nagrodzono gromkimi brawami.

Potem nadszedł czas na świetne pomysły i różnorodność talentów naszych uczniów z klas pierwszych, które, zwyczajem lat ubiegłych, kolejno prezentowały się przed społecznością szkolną. Poważnie, humorystycznie, prozą, wierszem, śpiewająco, grająco, a nawet tańcem! Sporo się działo! Każda klasa przygotowała także plakat charakteryzujący wybrany profil. Cieszymy się, że do naszej szkoły przyszli tak zdolni uczniowie.

   

   

   

   

   

   

   

   

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie apelu: prowadzącym: Mai Mech (kl. 2b) i Dawidowi Winiarskiemu (kl.3e), Kołu Teatralnemu Kwiat Wiśni pod opieką Pani Magdaleny Wiśniewskiej – Ciaś, Paniom Alicji Wikło i Renacie Karpecie za pomoc w dekoracjach oraz Panu Jarosławowi Mosiołkowi i chłopakom z radiowęzła za organizację nagłośnienia.