27 września br. odbyła się XXIV Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży, w której uczestniczyła uczennica naszej szkoły Alicja Sitarz z klasy 1a. Młodzi debatowali nad przygotowanym przez siebie projektem uchwały dotyczącym popularyzacji wiedzy i podkreślenia znaczenia spuścizny posłów pierwszego Sejmu niepodległej Polski. W wystąpieniach młodych posłów nie zabrakło odniesień do tego, co dzieje się w dorosłej polityce. Był to pierwszy przypadek, że tegoroczna sesja odbyła się we wrześniu a nie 1 czerwca, jak to było dotychczas.